Dôchodky v ohrození – musíme sa báť staroby? 3.a)“Sporenie – príspevok sporiteľa“

PROJEKT – DANTE – DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE K I. PILIERU                                 

3. a) Sporenie sporiteľa z vlastných peňažných prostriedkov

          Terajší stav – stručný prehľad

Súčasnosť = prehnaná byrokracia a doslova buzerovanie bežného sporiteľa v praxi.

V súčasnosti si z vlastných peňažných prostriedkov môže ktokoľvek plniaci záväzky voči SP sporiť v III. pilieri Doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) na dôchodok. Avšak aby ste mohli takto sporiť a následne použiť vlastné úspory stretnete sa s množstvom direktívnych a často nezmyselných a nelogických prekážok, ktoré z vás robia vazala štátu, zamestnávateľa a správcovskej, resp. poisťovacej spoločnosti, ktorých podmienkam sa musíte podrobiť.

Read More

Dôchodky v ohrození – musíme sa báť staroby? 3.a)“Sporenie – príspevok sporiteľa“

PROJEKT – DANTE – DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE K I. PILIERU 
3. a) Sporenie sporiteľa z vlastných peňažných prostriedkov

Terajší stav – stručný prehľad

Súčasnosť = prehnaná byrokracia a doslova buzerovanie bežného sporiteľa v praxi.

V súčasnosti si z vlastných peňažných prostriedkov môže ktokoľvek plniaci záväzky voči SP sporiť v III. pilieri Doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) na dôchodok. Avšak aby ste mohli takto sporiť a následne použiť vlastné úspory stretnete sa s množstvom direktívnych a často nezmyselných a nelogických prekážok, ktoré z vás robia vazala štátu, zamestnávateľa a správcovskej, resp. poisťovacej spoločnosti, ktorých podmienkam sa musíte podrobiť.

Read More