Complete Care Investments s.r.o.

Finančné a ekonomické služby

Pražská 11,
811 04 Bratislava

Mgr. Viera Klein
tel. +421 903 973 624
mail: centrala@completecare.sk