Majte svoje účtovníctvo v pohode

Správne spracované podvojné účtovníctvo je základný predpoklad pre bezproblémový chod každej firmy. Našim klientom zabezpečujeme spracovanie kompletného podvojného účtovníctva, vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy. V rámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov. Účtujeme v ekonomickom programe POHODA. Vieme poskytnúť výstupy pre import dát ku klientovi podľa našej vzájomnej dohody.

Mzdové účtovníctvo

 • spracovanie miezd zamestnancov
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna a zdravotná poisťovňa)
 • vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov 
 • vytvorenie a zasielanie Štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch dane z príjmov
 • vypracovanie Ročného zúčtovanie preddavkov na daň
 • zaslanie Evidenčného listu dôchodkového poistenia 

Podvojné účtovníctvo pre firmy

 • spracovanie kompletnej účtovnej agendy v sústave Podvojného účtovníctva
 • pravidelné na mesačnej báze, zasielané výsledky hospodárenia, ako aj predbežnú kalkuláciu dane z príjmu
 • periodické, na mesačnej báze postavené, stavy saldokonta odberateľských aj dodávateľských faktúr, ako aj ďalších pohľadávok a záväzkov

Jednoduché účtovníctvo pre SZčO

 • spracovanie miezd, vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • príprava a podanie DPH
 • vypracovanie DP a účtovnej závierky  
 • tipy na všetky daňové a odvodové výhody v zložitých zákonoch na mieru vašej firmy

Digitálne účtovníctvo bez papierov Od Doklado.sk

 • Mobilná aplikácia na uloženie bločkov a vyťaženie faktúr za pár sekúnd.
 • Digitálny archív pre všetky typy účtovných dokladov.
 • Integrácia s bankou pre automatické priradenie dokladov k bankovým pohybom.
 • Jednoduchý export dokladov do najpopulárnejších účtovných programov.
 • https://www.doklado.sk/https://www.doklado.sk/zakaznici

Podvojné účtovníctvo

Zaoberáme sa vedením podvojného účtovníctva pre malé a stredne firmy. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode. Klientom poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo.

Mzdové účtovníctvo

Okrem kompletného spracovania miezd vám ponúkame aj pomoc aj s internými predpismi, dochádzkovým systémom a personalistikou (zmluvy, dodatky, ukončenia pracovných pomerov)

zakladanie firmy

Zakladáte novú firmu? Správne a spoľahlivé vedenie účtovníctva je dôležité pre zdravý chod firmy. Preto sme tu pre vás. Pomôžeme, poradíme pri zakladaní firmy s účtovnými záležitosťami.

jednoduché účtovníctvo

Základom jednoduchého účtovníctva je porovnávanie príjmov a výdavkov a ich delenie na tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a na tie, ktoré základ dane neovplyvňujú. Radi ho za váš spracujeme.

Daňové priznanie

Vypracujeme vám daňové priznanie a kompletnú účtovnú uzávierku podľa vašich potrieb. Spracujeme vám daňové priznanie a kompletnú účtovnú závierku.

Digitálne účtovníctvo bez papierov

Bločky a faktúru do účtovníctva odovzdávate, uložíte a spracujete v digitálnom archíve Doklado. Doklady sa za pár sekúnd prepíšu do digitálnej podoby a sú pripravené na export do účtovného programu Pohoda a následnú archiváciu. Preto vieme zabezpečiť účtovníctvo pre firmy v ktorejkoľvek časti Slovenska. Sme partnerom Doklado.

Kontakt