Cenník 2

Cena za vedenie podvojného účtovníctva by mala byť primeraná a stanovuje sa individuálne na základe dohody zmluvných strán.

Cena za vedenie podvojného účtovníctva sa vypočíta podľa komplexnosti a počtu účtovných prípadov.

Stiahnite si excelovskú tabuľku na rýchly odhadovaný výpočet ceny za účtovníctvo a vypočítajte si predbežnú cenu za podvojné účtovníctvo sami.

Máme dva spôsoby stanovenia ceny za vedenie podvojného účtovníctva a to:

  • cena na základe skutočne zaúčtovaných účtovných položiek, poskytnutých výkonov
  • paušálne na základe predpokladaných účtovných položiek, výkonov

Cena za vedenie mzdovej agendy a spracovanie miezd sa vypočíta podľa počtu zamestnancov a ich pracovného vzťahu k spoločnosti.

Pri stanovení cien za vedenie podvojného účtovníctva a spracovanie miezd sa používa nasledujúci cenník:

Cenník – účtovníctvo spoločnosti k 1.5.2018

Cena za Podvojné účtovníctvo

1 Zavedenie novej firmy 150,00 € jednorázovo
2 Koncoročné práce:
účtovná závierka, daňové priznanie PO,
inventarizácia, uzatvorenie účtovníctva,
tlačové zostavy, ostatné….
min. 500,00 € max. do výšky ceny za vedenie účtovníctva za mesiac
3 Cena za položku (zápis v hlavnej knihe)  1,30 €/ minimálne 300 €  mesačne

Cena za Mzdy

1 Zavedenie novej firmy 50,00 € jednorázovo
2 Zavedenie jedného pracovníka 10,00 € jednorázovo
3 Zamestananec – spracovanie mzdy 10,00 € osoba/za mesiac
4 Dohodár – spracovanie mzdy 10,00 € osoba/za mesiac

Cena za Ostatné

2Vedenie evidencií, vystavovanie faktúr a podobnecena sa stanovuje individuálne2Vedenie evidencií, vystavovanie faktúr a podobnecena sa stanovuje individuálne2Vedenie evidencií, vystavovanie faktúr a podobnecena sa stanovuje individuálne2Vedenie evidencií, vystavovanie faktúr a podobnecena sa stanovuje individuálne

 

1 Výkazy, hlásenia, daňové priznania….(okrem účtovnej závierky a DP PO) cena sa stanovuje individuálne
2 Opakované zasielanie opravných výkazov v prípade chyby zo strany klienta cena sa stanovuje individuálne
3 Vedenie evidencií, vystavovanie faktúr a podobne cena sa stanovuje individuálne
4 Tlačové služby cena sa stanovuje individuálne
5 Výjazd Bratislava – paušál / úrady cena sa stanovuje individuálne

 

 

Nie sme platci DPH.