cenník

Cena za vedenie podvojného účtovníctva by mala byť primeraná a stanovuje sa individuálne na základe dohody zmluvných strán.

Cena za vedenie podvojného účtovníctva sa vypočíta podľa komplexnosti a počtu účtovných prípadov.

Stiahnite si excelovskú tabuľku na rýchly odhadovaný výpočet ceny za účtovníctvo a vypočítajte si predbežnú cenu za podvojné účtovníctvo sami.

Máme dva spôsoby stanovenia ceny za vedenie podvojného účtovníctva a to:

  • cena na základe skutočne zaúčtovaných účtovných položiek, poskytnutých výkonov
  • paušálne na základe predpokladaných účtovných položiek, výkonov

Cena za vedenie mzdovej agendy a spracovanie miezd sa vypočíta podľa počtu zamestnancov a ich pracovného vzťahu k spoločnosti.

Kontakt