Cenová ponuka

Cenu za účtovníctvo si môžete vypočítať aj sami, keď si do tabuľky zadáte potrebné počty dokladov a zamestnancov.

Stiahnite si excelovskú tabuľku na rýchly výpočet ceny za účtovníctvo a vypočítajte si cenu za podvojné účtovníctvo sami.

V prípade, záujmu je tu pre Vás pripravený samostatný dotazník. Prosíme vyplňte všetky informácie a zašlite ho na našu mailovú adresu.
V zapätí Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Keď máte záujem o dlhodobú spoluprácu, môžeme si dohodnúť osobné stretnutie a určiť cenu za účtovníctvo individuálne.

Dotazník – Vedenie Účtovníctva

* Povinné

    Cenová ponuka: