Odklad platenia odvodov za marec 2020 Lex korona

Odklad platenia odvodov za marec 2020

Podľa zákona č. 68/2020 Z. z. ktorým sa s účinnosťou od 6.4.2020 novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, sa pre niektorých zamestnávateľov a SZČO posúva lehota platenia odvodov na obdobie po skončení mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou koronavírusu.

*

Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za zamestnávateľa a za SZČO za mesiac marec 2020 sú splatné do 31. júla 2020.

Pozor, splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie za zamestnancov sa nemení!

*

Vláda SR zároveň môže ustanoviť (posunúť) iný termín splatnosti odvodov za marec 2020.
Vláda SR zároveň môže posunúť lehoty splatnosti odvodov za ďalšie mesiace, pokiaľ bude trvať mimoriadna situácia.